SAMEIET GILDHEIMSVEGEN 3-5-7

Eierseksjonssameie (ESEK)

Organisasjonsnummer: 811986992

stiftet 22.4.2013, registrert 5.6.2013
Foretak

Regnskapstall 2022

Inntekt: 2 455' Egenkapital: 1 508'
Utgifter: 2 451' Lønn: 228'
Resultat: 4' Forbruk: 0'
 

Forretningsadresse

v/Boligbyggelaget TOBB Krambugata 7
7011, TRONDHEIM

Postadresse

v/Boligbyggelaget TOBB Postboks 2424 Torgarden
7005, TRONDHEIM