exit icon Firmalisten logo

SAMEIET GILDHEIMSVEGEN 3-5-7

Eierseksjonssameie (ESEK)

Organisasjonsnummer: 811986992

stiftet 22.4.2013, registrert 5.6.2013
Foretak

Regnskapstall 2023

Inntekt: 2 592' Egenkapital: 2 116'
Utgifter: −2 075' Gjeld: 1 059'
Resultat: 517' Eiendeler: 3 175'
 

Forretningsadresse

v/Boligbyggelaget TOBB Krambugata 7
7011, TRONDHEIM

Postadresse

v/Boligbyggelaget TOBB Postboks 2424 Torgarden
7005, TRONDHEIM