exit icon Firmalisten logo

Vilkår og betingelser

Tjeneste

Tjenestene gir kunden mulighet til å kjøpe informasjon om bedrifter og næringsdrivende basert på søk i Firmalisten sine databaser. Tjenestene er nærmere beskrevet på vår informasjonsside.

Alle data blir hentet direkte fra Brønnøysundregistrene og oppdateres en gang per dag.

Priser og betaling

Betaling skjer ved hjelp av Firmalistens leverandør av betalingsløsninger. Betalingsløsningen er integrert i websiden.

Alle priser er angitt i NOK og er ekskludert mva.

Kundens plikter

Kunden er selv ansvarlig for at de søkekriterier som kunden har valgt frembringer den informasjonen kunden ønsker. Kunden er også selv ansvarlig for å forstå hvilken informasjon som inngår i tjenestene. Kunden gis anledning til å kontrollere dette før kjøpet gjennomføres.

For å kjøpe tjenesten må kunden ha en brukerprofil på Firmalisten. Kunden er selv ansvarlig for å beskytte brukernavn og passord samt å inneha nødvendig programvare for bruk av Tjenestene. Firmalisten er ikke ansvarlig for tap som må følge av at kunden har gitt andre tilgang til sin brukerprofil eller på andre måter har fått tilgang som følge av forhold på Kundens side.

Firmalisten er ikke ansvarlig for hva listene blir brukt til. Det er opp til kjøper å følge lover og regler som gjelder for online markedsføring.

Listene er ikke ment for videresalg.

Tjenestene omfatter digitalt innhold som ansees levert når det lastes ned i forbindelse med kjøpet. Kunden har derfor ikke angrerett etter lov om opplysningsplikt ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler av 20. juni nr. 27 (angrerettloven).

Firmalistens plikter

Firmalisten skal levere tjenesten som kunden bestiller i henhold til disse vilkårene.

Firmalisten fraskriver seg ansvar for innholdet Kunden mottar ved kjøp av tjenesten. Firmalisten er heller ikke ansvarlig for feil bruk av informasjonen/tjenesten og heller ikke for noe økonomisk tap (direkte eller indirekte) som følge av at informasjonen er ukorrekt eller misvisende.

Avtalebrudd

Den part som påberoper seg at den andre part bryter vilkårene, må reklamere så raskt som praktisk mulig, og senest innen 14 dager etter at forholdet som man hevder gir grunnlag for reklamasjon fant sted.

Angrerett

Digitale produkter klassifiseres som en tjeneste som ikke kan leveres tilbake da det er en såkalt direkte konsumpsjon. Angreretten gjelder derfor ikke når bestillingen er bekreftet i vårt system.

Endringer

Firmalisten vil til enhver tid kunne endre vilkårene. Firmalisten vil opplyse eventuelle endringer enten gjennom Firmalisten sin nettside eller på e-post.

Personvern og cookies

Vi deler ingen personopplysninger med tredjeparter.

Oppbevaring og sletting: I henhold til personopplysningslovens § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. Vi lagrer personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Cookies policy: Vi bruker kun cookies til lagring av nøkler under innlogging. Det er ingen tracking eller annen bruk av informasjonskapsler ved bruk av vår tjeneste.

Vi kan gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Den nyeste versjonen av erklæringen er alltid tilgjengelig på vår nettside.