JOH. H. ANDRESENS VEI 5 AS

Aksjeselskap (AS)

Organisasjonsnummer: 812108972

www.ferd.no link
stiftet 10.6.2013, registrert 22.6.2013
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
AktivtForetakMVA

Regnskapstall 2022

Inntekt: 0' Egenkapital: 60'
Utgifter: 291' Lønn: 0'
Resultat: −291' Forbruk: 0'
 

Forretningsadresse

Dronning Mauds gate 10
0250, OSLO

Postadresse

c/o Ferd AS Postboks 1413 Vika
0115, OSLO