ANGELTVEIT INVEST AS

Aksjeselskap (AS)

Organisasjonsnummer: 812101382

stiftet 24.5.2013, registrert 22.6.2013
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Foretak

Regnskapstall 2022

Inntekt: 7 638' Egenkapital: 1 044'
Utgifter: 7 421' Lønn: 0'
Resultat: 217' Forbruk: 7 308'
 

Forretningsadresse

Grønebakkane 94
5363, ÅGOTNES