ETS DYKKEKLUBB

Forening/lag/innretning (FLI)

Organisasjonsnummer: 812080032

stiftet 9.6.2013, registrert 17.6.2013
Idrettslag og -klubber

Forretningsadresse

Nerveien 3
9440, EVENSKJER