HUSBERG INVEST AS

Aksjeselskap (AS)

Organisasjonsnummer: 812057782

stiftet 1.6.2013, registrert 11.6.2013
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Foretak

Regnskapstall 2022

Inntekt: 0' Egenkapital: 1 413'
Utgifter: 33' Gjeld: 154'
Resultat: −33' Eiendeler: 1 567'
 

Forretningsadresse

Sofies gate 88A Bolignr H0201
0454, OSLO