KVEFI AS

Aksjeselskap (AS)

Organisasjonsnummer: 812040332

stiftet 31.5.2013, registrert 6.6.2013
Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr
Foretak

Regnskapstall 2022

Inntekt: 0' Egenkapital: 172 469'
Utgifter: 26' Gjeld: 220 842'
Resultat: −26' Eiendeler: 393 311'
 

Forretningsadresse

Ferjemannsveien 10
7042, TRONDHEIM

Postadresse

c/o Kverva AS Postboks 1223 Torgarden
7462, TRONDHEIM