SALTDALSHYTTA UTVIKLING AS

Aksjeselskap (AS)

Organisasjonsnummer: 812027972

stiftet 24.4.2013, registrert 6.6.2013
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Foretak

Regnskapstall 2022

Inntekt: 60 342' Egenkapital: 5 292'
Utgifter: 34 874' Lønn: 3 289'
Resultat: 25 468' Forbruk: 29 589'
 

Forretningsadresse

v/ Stein Erik Heggset Flintegata 8B
6510, KRISTIANSUND N