THAMSGATENS PARKERINGSHUS AS

Aksjeselskap (AS)

Organisasjonsnummer: 812021672

www.dekf.no link
stiftet 24.4.2013, registrert 22.6.2013
Drift av parkeringsplasser og parkeringshus
AktivtForetakMVA

Regnskapstall 2022

Inntekt: 10 441' Egenkapital: 59 569'
Utgifter: 2 350' Gjeld: 7 165'
Resultat: 8 090' Eiendeler: 66 733'
 

Forretningsadresse

c/o Drammen Eiendom KF Hans Kiærs gate 1E
3041, DRAMMEN

Postadresse

c/o Drammen Eiendom KF Postboks 450 Brakerøya
3002, DRAMMEN