OSLO BILSPEKTRUM AS

Aksjeselskap (AS)

Organisasjonsnummer: 812020242

stiftet 19.4.2013, registrert 3.6.2013
Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
Foretak

Regnskapstall 2022

Inntekt: 0' Egenkapital: 6'
Utgifter: 0' Lønn: 0'
Resultat: 0' Forbruk: 0'
 

Forretningsadresse

Grenseveien 73
0663, OSLO