SAMEIET NORDSTRAND BOLIGSELSKAP

Tingsrettslig sameie (SAM)

Organisasjonsnummer: 812019562

stiftet 2.5.2013, registrert 3.6.2013

Forretningsadresse

v/Styrets leder Dan Francis Wright Ekebergveien 271
1166, OSLO