HSH INVEST AS

Aksjeselskap (AS)

Organisasjonsnummer: 811998672

stiftet 6.5.2013, registrert 28.5.2013
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Foretak

Regnskapstall 2022

Inntekt: 826' Egenkapital: −748'
Utgifter: 532' Gjeld: 23 938'
Resultat: 294' Eiendeler: 23 190'
 

Forretningsadresse

Monssvelia 10
2825, GJØVIK