JAHEMA AS

Aksjeselskap (AS)

Organisasjonsnummer: 811998532

stiftet 11.3.2013, registrert 18.7.2013
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Foretak

Regnskapstall 2022

Inntekt: 0' Egenkapital: 61 314'
Utgifter: 278' Lønn: 0'
Resultat: −278' Forbruk: 0'
 

Forretningsadresse

Holtveien 48A
1177, OSLO