HAMREVANN INVEST AS

Aksjeselskap (AS)

Organisasjonsnummer: 811998052

stiftet 1.5.2013, registrert 28.5.2013
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Hovedkontortjenester
Foretak

Regnskapstall 2022

Inntekt: 0' Egenkapital: 195 814'
Utgifter: 162' Lønn: 0'
Resultat: −162' Forbruk: 0'
 

Forretningsadresse

Rudssletta 42
1351, RUD