STIGEN AS

Aksjeselskap (AS)

Organisasjonsnummer: 811992062

stiftet 9.4.2013, registrert 28.5.2013
Foretak

Regnskapstall 2022

Inntekt: 0' Egenkapital: −66'
Utgifter: 113' Lønn: 0'
Resultat: −113' Forbruk: 0'
 

Forretningsadresse

Fjerdingen 6
3050, MJØNDALEN