exit icon Firmalisten logo

LEGFRANSISKANERNE I NORGE

Forening/lag/innretning (FLI)

Organisasjonsnummer: 811986402

stiftet 6.8.1930, registrert 19.6.2013
Religiøse organisasjoner
Frivillig

Forretningsadresse

St Hallvard menighet Enerhauggata 4
0651, OSLO