DAL UTVIKLING AS

Aksjeselskap (AS)

Organisasjonsnummer: 811984892

stiftet 15.4.2013, registrert 27.5.2013
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Foretak

Regnskapstall 2022

Inntekt: 246' Egenkapital: 2 536'
Utgifter: 408' Lønn: 0'
Resultat: −162' Forbruk: 0'
 

Forretningsadresse

Colbjørnsens gate 3
0256, OSLO