SAMEIE WERGELANDSVEIEN 25

Eierseksjonssameie (ESEK)

Organisasjonsnummer: 811975222

www.pk-eiendom.no link
stiftet 13.5.2005, registrert 18.9.2013
Lønnet arbeid i private husholdninger
Foretak

Regnskapstall 2022

Inntekt: 436' Egenkapital: 79'
Utgifter: 510' Lønn: 11'
Resultat: −74' Forbruk: 0'
 

Forretningsadresse

Dyrmyrgata 27
3611, KONGSBERG

Postadresse

Postboks 143
3603, KONGSBERG