SAMEIET STRANDGATA 55/57

Eierseksjonssameie (ESEK)

Organisasjonsnummer: 811973572

stiftet 9.4.2003, registrert 15.4.2015
Lønnet arbeid i private husholdninger
Foretak

Forretningsadresse

Strandgata 55/57
9600, HAMMERFEST