KOLSTAD BOLIGSAMEIE

Eierseksjonssameie (ESEK)

Organisasjonsnummer: 811968102

stiftet 2.7.1997, registrert 13.6.2013
Foretak

Regnskapstall 2019

Inntekt: 144' Egenkapital: 161'
Utgifter: 140' Gjeld: 0'
Resultat: 4' Eiendeler: 161'
 

Forretningsadresse

Vangsvegen 143
2321, HAMAR

Postadresse

Postboks 6666 St.Olavs plass
0129, OSLO