exit icon Firmalisten logo

FISKETORGET I OSLO AS

Aksjeselskap (AS)

Organisasjonsnummer: 811964352

stiftet 4.11.2013, registrert 10.12.2013
Butikkhandel med fisk, skalldyr og bløtdyr
Foretak

Regnskapstall 2022

Inntekt: 0' Egenkapital: 4 290'
Utgifter: 3 323' Gjeld: 23 501'
Resultat: −3 323' Eiendeler: 27 791'
 

Forretningsadresse

c/o Malling & Co Forvaltning AS Dronning Mauds gate 15
0250, OSLO

Postadresse

c/o Malling & Co Forvaltning AS Postboks 1883 Vika
0124, OSLO