TORSHOVDALEN I SAMEIE

Eierseksjonssameie (ESEK)

Organisasjonsnummer: 811954802

stiftet 6.3.2013, registrert 4.6.2013
Foretak

Regnskapstall 2022

Inntekt: 6 943' Egenkapital: −1 617'
Utgifter: 6 727' Lønn: 422'
Resultat: 216' Forbruk: 0'
 

Forretningsadresse

v/Obos Eiendomsforvaltning AS Hammersborg torg 1
0179, OSLO

Postadresse

v/OBOS Eiendomsforvaltning AS Postboks 6666 St.Olavs plass
0129, OSLO