REJLERS BEDRIFTSIDRETTSLAG

Forening/lag/innretning (FLI)

Organisasjonsnummer: 811942162

www.rejlers.no link
stiftet 15.10.2012, registrert 29.5.2013
Idrettslag og -klubber
Frivillig

Forretningsadresse

c/o Magnus Lindeskov Opstrup Dronning Eufemias gate 16
0191, OSLO