exit icon Firmalisten logo

THE ROBBINS COMPANY

Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

Organisasjonsnummer: 811909092

registrert 7.5.2013
Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet
AktivtMVA

Regnskapstall 2022

Inntekt: 10 274' Egenkapital: 8 471'
Utgifter: 11 741' Gjeld: 6 633'
Resultat: −1 468' Eiendeler: 15 104'
 

Forretningsadresse

Gaustadalléen 21
0349, OSLO

Postadresse

v/Sindre Log Huldervegen 53
7056, RANHEIM