LAFTERÅSEN UTBYGGING AS

Aksjeselskap (AS)

Organisasjonsnummer: 811898902

stiftet 22.4.2013, registrert 4.5.2013
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Foretak

Regnskapstall 2022

Inntekt: 0' Egenkapital: 2 125'
Utgifter: −171' Lønn: 0'
Resultat: 171' Forbruk: −247'
 

Forretningsadresse

c/o Block Watne AS Herman Foss gate 6C
3611, KONGSBERG

Postadresse

C/O Block Watne AS PB 6666 St. Olavs Plass
0129, OSLO