NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN HAUGALANDET DEMENSFORENING

Forening/lag/innretning (FLI)

Organisasjonsnummer: 811863912

stiftet 18.4.2013, registrert 16.5.2013
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Frivillig

Postadresse

c/o Bente Kristine Utvik Moksheimtunet 34
5545, VORMEDAL