LYNGHAGEN BORETTSLAG

Borettslag (BRL)

Organisasjonsnummer: 811854832

www.vestbo.no link
stiftet 4.4.2013, registrert 25.4.2013
Borettslag
Foretak

Regnskapstall 2022

Inntekt: 5 244' Egenkapital: 51 204'
Utgifter: 1 974' Lønn: 91'
Resultat: 3 270' Forbruk: 0'
 

Forretningsadresse

c/o vestlandske Boligbyggelag Strandgaten 196
5004, BERGEN

Postadresse

c/o vestlandske Boligbyggelag Postboks 1947 Nordnes
5004, BERGEN