STÅRPUTTEN INVEST AS

Aksjeselskap (AS)

Organisasjonsnummer: 811854492

stiftet 17.4.2013, registrert 29.4.2013
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Foretak

Regnskapstall 2022

Inntekt: 0' Egenkapital: 1 091'
Utgifter: 1' Lønn: 0'
Resultat: −1' Forbruk: 0'
 

Forretningsadresse

Stårputtveien 27
0891, OSLO