STIFTELSEN FOR NORGES HANDELSHØYSKOLE I BERGEN

Stiftelse (STI)

Organisasjonsnummer: 811854352

stiftet 1.1.2013, registrert 11.7.2013
Fond/legat som støtter veldedige og allmennyttige formål
AA

Regnskapstall 2022

Inntekt: −262' Egenkapital: 18 573'
Utgifter: 112' Lønn: 0'
Resultat: −374' Forbruk: 0'
 

Forretningsadresse

c/o Lisbet Nærø Lyngberget 9
5038, BERGEN