exit icon Firmalisten logo

SAMEIET SENTRUMSVEGEN 77

Eierseksjonssameie (ESEK)

Organisasjonsnummer: 811841722

stiftet 20.2.2013, registrert 13.5.2013
Lønnet arbeid i private husholdninger
Foretak

Regnskapstall 2022

Inntekt: 590' Egenkapital: 205'
Utgifter: 534' Gjeld: 57'
Resultat: 56' Eiendeler: 262'
 

Forretningsadresse

Sentrumsvegen 77
3550, GOL