AMARINE AS

Aksjeselskap (AS)

Organisasjonsnummer: 811839752

stiftet 3.4.2013, registrert 20.4.2013
Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur
Foretak

Regnskapstall 2022

Inntekt: 0' Egenkapital: 10'
Utgifter: 9' Lønn: 0'
Resultat: −9' Forbruk: 0'
 

Forretningsadresse

Grønnegata 8X
9008, TROMSØ