VIGRESTAD BOLIGUTVIKLING AS

Aksjeselskap (AS)

Organisasjonsnummer: 811837962

stiftet 22.3.2013, registrert 20.6.2013
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Foretak

Regnskapstall 2022

Inntekt: 13 807' Egenkapital: 4 739'
Utgifter: 13 978' Lønn: 0'
Resultat: −171' Forbruk: 13 914'
 

Forretningsadresse

Maulandsvegen 4
4346, BRYNE

Postadresse

Skogateigen 33
4362, VIGRESTAD