exit icon Firmalisten logo

VIGRESTAD BOLIGUTVIKLING AS

Aksjeselskap (AS)

Organisasjonsnummer: 811837962

stiftet 22.3.2013, registrert 20.6.2013
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Foretak

Regnskapstall 2023

Inntekt: 33 585' Egenkapital: 101'
Utgifter: 31 242' Gjeld: 24 908'
Resultat: 2 342' Eiendeler: 25 009'
 

Forretningsadresse

Maulandsvegen 4
4346, BRYNE

Postadresse

Skogateigen 33
4362, VIGRESTAD