BUSINESS CLUB INTERNATIONAL AS

Aksjeselskap (AS)

Organisasjonsnummer: 811811092

stiftet 8.4.2013, registrert 15.4.2013
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Foretak

Regnskapstall 2022

Inntekt: 0' Egenkapital: −7'
Utgifter: 1' Lønn: 0'
Resultat: −1' Forbruk: 0'
 

Forretningsadresse

Oscars gate 27
0352, OSLO

Postadresse

c/o Helberg Postboks 3 Tåsen
0801, OSLO