HYGGEVEIEN 5 A-G SAMEIE

Eierseksjonssameie (ESEK)

Organisasjonsnummer: 811800872

www.obos.no link
stiftet 8.3.2013, registrert 4.5.2013

Forretningsadresse

OBOS Eiendomsforvaltning AS Hammersborg torg 1
0179, OSLO

Postadresse

v/OBOS Eiendomsforvaltning AS Postboks 6666 St Olavs Plass
0129, OSLO