NORGESGRUPPEN MIDT-NORGE AS

Aksjeselskap (AS)

Organisasjonsnummer: 811793442

2 ansatte

stiftet 20.11.1964, registrert 12.3.1995
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
AktivtForetakMVA

Regnskapstall 2022

Inntekt: 152 139' Egenkapital: 93 460'
Utgifter: 151 621' Gjeld: 22 697'
Resultat: 518' Eiendeler: 116 158'
 

Forretningsadresse

Østre Rosten 104
7075, TILLER

Postadresse

7483, TRONDHEIM