exit icon Firmalisten logo

VERDIPAPIRFONDET SR-BANK 50

Verdipapirfond (VPFO)

Organisasjonsnummer: 811777242

stiftet 28.2.2013, registrert 6.4.2013
Verdipapirfond

Regnskapstall 2022

Inntekt: 37 928' Egenkapital: 976 299'
Utgifter: 5 140' Gjeld: 2 698'
Resultat: 32 788' Eiendeler: 978 997'
 

Forretningsadresse

Haakon VIIs gate 10
0161, OSLO

Postadresse

Postboks 1771 Vika
0122, OSLO