REKS HOLDING AS

Aksjeselskap (AS)

Organisasjonsnummer: 811769592

stiftet 19.3.2013, registrert 4.4.2013
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Foretak

Regnskapstall 2022

Inntekt: 1 323' Egenkapital: 40 204'
Utgifter: −1 882' Gjeld: 29 227'
Resultat: 3 204' Eiendeler: 69 431'
 

Forretningsadresse

c/o Solon Bolig AS Dronning Mauds gate 15
0250, OSLO

Postadresse

c/o Solon Bolig AS Postboks 1571, VIka
0118, OSLO