SOGNDAL OG LEIKANGER REVMATIKARFOREINING

Forening/lag/innretning (FLI)

Organisasjonsnummer: 811757012

stiftet 20.3.1983, registrert 14.5.2013
Sosiale velferdsorganisasjoner
Frivillig

Forretningsadresse

Åbergevegen 20
6856, SOGNDAL