exit icon Firmalisten logo

AGEBAKKEN AS

Aksjeselskap (AS)

Organisasjonsnummer: 811745952

stiftet 21.1.2013, registrert 25.3.2013
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Foretak

Regnskapstall 2022

Inntekt: 312' Egenkapital: 3 874'
Utgifter: 48' Gjeld: 251'
Resultat: 264' Eiendeler: 4 125'
 

Forretningsadresse

Askveien 17
3510, HØNEFOSS