DNB PRIVATE EQUITY III (IS) AS

Aksjeselskap (AS)

Organisasjonsnummer: 811741272

stiftet 21.3.2013, registrert 25.3.2013
Investeringsselskaper/-fond åpne for allmennheten
Foretak

Regnskapstall 2022

Inntekt: 54 400' Egenkapital: 15 662'
Utgifter: 7 382' Lønn: 86'
Resultat: 47 018' Forbruk: 0'
 

Forretningsadresse

Dronning Eufemias gate 16
0191, OSLO

Postadresse

Postboks 6731 Etterstad
0609, OSLO