FAGFOREININGSKLUBBEN HJÅ BRØDRENE AA

Forening/lag/innretning (FLI)

Organisasjonsnummer: 811737682

stiftet 1.1.1971, registrert 23.3.2013
Arbeidstakerorganisasjoner

Forretningsadresse

c/o Brødrene Aa AS
6829, HYEN