PHANTIX AS

Aksjeselskap (AS)

Organisasjonsnummer: 811696072

stiftet 4.3.2013, registrert 13.3.2013
Butikkhandel med helsekost
Foretak

Regnskapstall 2022

Inntekt: 0' Egenkapital: 8'
Utgifter: 4' Gjeld: 20'
Resultat: −4' Eiendeler: 28'
 

Forretningsadresse

Fiskekroken 3B
0139, OSLO