HUMLEREKKA EIERSEKSJONSSAMEIE

Eierseksjonssameie (ESEK)

Organisasjonsnummer: 811685852

www.humlerekka.no link
stiftet 10.10.2012, registrert 11.3.2013
Foretak

Forretningsadresse

Tussestien 3
1405, LANGHUS

Postadresse

c/o Camilla Fallsen Tussestien 3D
1405, LANGHUS