DUBRAVO APS

Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

Organisasjonsnummer: 811678082

registrert 3.4.2013
Utleie av arbeidskraft

Forretningsadresse

c/o Per Lindorf Jørgensen Parkgyden 1 Allesø
DK-5270 ODENSE N
Danmark

Postadresse

c/o KPMG Tax AS Postboks 7000 Majorstuen
0306, OSLO