exit icon Firmalisten logo

PLANKFONDS AS

Aksjeselskap (AS)

Organisasjonsnummer: 811671592

stiftet 20.1.2013, registrert 19.3.2013
Foretak

Regnskapstall 2023

Inntekt: 0' Egenkapital: −12'
Utgifter: 0' Gjeld: 17'
Resultat: 0' Eiendeler: 5'
 

Forretningsadresse

c/o Håvard Aakerøy Haugnessvingen 21
7038, TRONDHEIM

Personer

Håvard Johan Aakerøy (Kontaktperson)
Håvard Johan Aakerøy (Styrets leder)
Nils Egil Tokle (Varamedlem)