PLANKFONDS AS

Aksjeselskap (AS)

Organisasjonsnummer: 811671592

stiftet 20.1.2013, registrert 19.3.2013
Foretak

Regnskapstall 2022

Inntekt: 0' Egenkapital: −12'
Utgifter: 0' Lønn: 0'
Resultat: 0' Forbruk: 0'
 

Forretningsadresse

c/o Håvard Aakerøy Haugnessvingen 21
7038, TRONDHEIM