FREDTUN

Forening/lag/innretning (FLI)

Organisasjonsnummer: 811656712

stiftet 4.1.1958, registrert 15.3.2014
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Frivillig

Forretningsadresse

c/o Roger Møller Ytre Rågot 6
6083, GJERDSVIKA