APRH HOLDING AS

Aksjeselskap (AS)

Organisasjonsnummer: 811649422

stiftet 26.2.2013, registrert 2.4.2013
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Foretak

Regnskapstall 2022

Inntekt: 0' Egenkapital: 15'
Utgifter: 4' Lønn: 0'
Resultat: −4' Forbruk: 0'
 

Forretningsadresse

Glabakkveien 7
2007, KJELLER