UNI-CONSULTING AS

Aksjeselskap (AS)

Organisasjonsnummer: 811644862

stiftet 18.2.2013, registrert 4.3.2013
Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet
Hovedkontortjenester
Foretak

Regnskapstall 2022

Inntekt: 0' Egenkapital: 2 383'
Utgifter: 40' Lønn: 0'
Resultat: −40' Forbruk: 0'
 

Forretningsadresse

Klokkerstigen 4
2090, HURDAL