AGRO MASKINENTREPRENAD S. STÅLHAMMAR

Utenlandsk enhet (UTLA)

Organisasjonsnummer: 811612502

stiftet 1.5.1998, registrert 23.4.2013

Forretningsadresse

Kvarkhult 1
SE-341 55 VITTARYD
Sverige