AA-TVERRELVA KRAFT AS

Aksjeselskap (AS)

Organisasjonsnummer: 811605212

www.fortevannkraft.no link
stiftet 25.10.2012, registrert 22.2.2013
Handel med elektrisitet
AktivtForetakMVA

Regnskapstall 2022

Inntekt: 0' Egenkapital: 68'
Utgifter: 5' Gjeld: 579'
Resultat: −5' Eiendeler: 647'
 

Forretningsadresse

Rådhusgata 17
0158, OSLO

Postadresse

c/o Forte Vannkraft AS Rådhusgata 17
0158, OSLO